Şcoala Gimnaziala de Arta „Victor Karpis” Giurgiu este o instituţie de prestigiu a vieţii culturale giurgiuvene, care a promovat neîncetat valorile perene ale muzicii şi artelor plastice în rândurile a zeci de generaţii juvenile vreme de 55 de ani, de la înfiinţarea sa în anul 1958.

Şcoala a catalizat preocupările constante ale iubitorilor de muzică şi ale profesorilor pentru modelarea şi descoperirea talentelor din izvorul nesecat  al oraşul nostru. Muzica şi artele plastice au făcut dovada că sunt cei mai buni ambasadori ai spiritualităţii şi culturii unui oraş, dovedind prin nivelul de performanţă atins că Giurgiu se poate situa pe aceeaşi  treaptă cu centre de tradiţie ale vieţii artistice din ţară şi chiar din Europa.
Cei care acum nu multă vreme păşeau cu timiditate pragul acestui locaş de învăţământ şi cultură, sunt astăzi profesionişti consacraţi la catedră, la pupitrul orchestrei sau în atelierele de creaţie şi duc mai departe profesia de credinţă de slujitori ai artei sădită de mentorii lor.

Director, Prof.