prof. DANIELA CIOACAGrad didactic I

    STUDII:
Universitatea  de Muzică Braşov, Facultatea de Muzică;
Universitatea ‘’Spiru Haret’’ Bucureşti, Licenţă la Academia de Muzică Bucureşti.

    ACTIVITATE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Membră în comisiile de evaluare şi testare pentru ocuparea posturilor vacante în învăţământul  muzical, cât şi la examenele de titularizare
Membră în comisia pentru Olimpiadă, fazele pe şcoală şi judeţ;
Membră în comisia pentru controlul calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);
Membră în consiliul de administraţie al şcolii;
Membră şi corepetitor al grupului coral – cameral  al Şcolii de Muzică şi Arte Plastice ‘’Victor Karpis’’ şi al Casei de Cultură Giurgiu .
    DISTINCŢII:
Diplomă oferită de Inspectoratul Şcolar Giurgiu în cadrul programului Comenius şi Zilele Educaţiei Naţionale;
Diplomă oferită de Primăria Oraşului Giurgiu şi Casa de Cultură cu ocazia participării la Festivalul de interpretare a muzicii de cameră ‘’Primăvara muzicală giurgiuveană’’;
Diplomă de merit – profesor corepetitor – oferită cu ocazia participării la ‘’Europa Cantat’’ Linz,  Austria 1997;
Diplomă de merit – profesor corepetitor – oferită cu ocazia participării la Concursul Internaţional ‘’ Ivana Ballu’’ Slovacia 2003;
Diplomă de excelenţă – oferită de Fundaţia ‘’Uşi Deschise’’;
Diplomă de excelenţă oferită cu ocazia activităţilor desfăşurate ăn cadrul schimbului cultural cu Academia de Muzică “Woluwe – Saint Pierre” Bruxelles;
Distincţia Gheorghe Lazăr clasa a II-a;
Gradaţie de merit;
Salarii de merit;

    ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
Participare la toate manifestările organizate de şcoala noastră, ca solist la pian solo şi la patru mâini, precum şi ca profesor corepetitor cu elevii şi profesorii şcolii, la diferite ocazii: audiţii, recitaluri, concursuri şi olimpiade, obţinând foarte multe premii atât în ţară cât şi peste hotare.
Acompanierea corurilor Şcolilor Generale nr. 1,2,3,4,7,10, al corului Liceului ‘’Ion Maiorescu’’,  al corului Casei de Cultură ‘’Ion Vinea’’ şi a grupului coral – cameral al Scolii de Muzică ‘’Victor Karpis’’
Participare la mai multe schimburi de experienţă cu şcoli de muzică din Bucureşti, Liceul de Muzica din Piteşti şi Liceul de muzică din Russe, Bulgaria