prof. dr. GHEORGHE NIŢESCUGrad didactic I
Studii: Conservatorul de Muzică Ciprian Porumb eseu Bucureşti
Promoţia 1978
E-mail:

    DISTINCŢII
Diplomă şi medalie oferite de Inspectoratul pentru Cultură al Jud. Giurgiu 1996
Diplomă oferită de Primăria Mun. Giurgiu 2003
Diplomă oferită de Insp. Şcolar Giurgiu
Diploma Gheorghe Lazăr cls. a II a oferită deMinisterul Educaţiei şi Cercetării 2007

    ACTIVITATE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
- Preocupare pentru introducerea exemplelor din creaţia folclorică locală în procesul educaţiei muzicale a elevilor
- Membru în comisia romană-bulgară pentru cercetarea creaţiei folclorice în regiune a Giurgiu-Ruse

    LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
- Balada din judeţul Giurgiu publicată în 1997 la Ed. Tentant, Giurgiu, lucrare elaborată împreună cu Măria Niţescu
- Articole în presa locală privind fenomenul creaţiei folclorice muzicale

    ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
- Participare la toate manifestările organizate de ş c o ala no astră
- Din anul 1996 şi p ana în pre zent dirijorul corului „Cântarea Dunării"
- Dirijorul corului „Lira" din 2004 pana în prezent
- Director al Scolii de Muzica si Arte Plastice "Victor Karpis" intre anii 1994-1998
- Membru al Juriului de pian la Concursul International Ivana Ballu, Slovacia, editiile 1996 - 1998
- Membru al juriului Concursului International de Muzica Usoara Pentru Copii "Stelele Dunarii" 2005 si 2007
- Concerte cu formatiile corale de copii si adulti la Giurgiu, Bucuresti, Schumen-Bulgaria, Nicolovo -Bulgaria
- Evolutie a elevei Iusut Ruxandra la spectacolul oferit de scoala noastra la Dolny Kubin - Slovacia in 1996
- Prezenta elevilor Marine sau Andrei si Danilov Diana la concertul sustinut la Liceul de Muzica Dinu Lipatti din Bucuresti
- Participarea elevului Marine seu Andrei la concertul organizat la Liceul de Muzica din Ruse Bulgaria, 2006
- Evolutia elevului Marinescu Andrei la concertele organizate la Bruxelles in cadrul schimbulul cu Academia de Muzica