prof. ION STANGrad didactic I
Studii: Universitatea de Muzică Iaşi, Facultatea de muzică, promoţia 1975;

    DISTINCŢII
Profesor evidenţiat, 1982;
Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I;
Gradaţie de merit.

    ACTIVITATE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
Preocupare constanta pentru buna pregătire a elevilor atât la orele de pian cât şi ca membri ai diverselor formaţii corale;
Rezultate deosebite cu formaţiile corale participante la concursuri corale naţionale şi internaţionale;
Membru al grupului de lucru pentru revizuirea programelor şcolare la disciplina “Educţie muzicală” (25-29 februarie 2008);
Profesor metodist al I.S.J. Giurgiu pentru disciplina “Educaţie muzicală” (septembrie 2003 – prezent);
Muncă de îndrumare, control şi perfecţionare a cadrelor didactice;
Organizator al activităţilor metodice în cadrul cercurilor pedagogice;
Membru în comisiile de evaluare şi testare pentru ocuparea posturilor vacante la disciplina “Educaţie muzicală”;
Şef catedră pian tehnic.

    ACTIVITATE MUZICALĂ
Colaborator al redacţiei „Muzică-divertisment” a TVR în calitate de compozitor (1990-1995), lucrările compuse au fost cântate în cadrul unor emisiuni de divertisment ce s-au realizat în perioada 1990-1995;
Compozitor al coloanei sonore pentru piesele de teatru „O soacră” şi „Piatra din casă”;
Orchestratorul piesei „Stelele Dunării” – imn al festivalului internaţional „Stelele Dunării”.

    ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
Dirijor al corului Şantierului Naval Giurgiu;
Dirijor al corului I.T. Dunareana Giurgiu;
Dirijor al grupului vocal „Mezzo – forte” al colegiului naţional Ion Maiorescu Giurgiu;
Conducător al grupului de muzică folk al Şcolii normale Giurgiu;
Membru al juriului festivalului internaţional de muzică uşoară „Stelele Dunării” ed. I;
Acompaniator al corului Şcolii normale la festivalul internaţional „Europa Cantat”, Linz, Austria, 1997;
Participare proiect Comenius cu Şcoala nr. 2 Giurgiu, 2003-2006;
Participare la programe artistice desfăşurate la Casa Americii Latine.