prof. MARIA NITESCUGrad didactic I
Studii: Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu Bucureşti, Promoţia 1977
E-mail:

    DISTINCŢII
- Diplomă de onoare oferită de Insp. Şcolar Giurgiu 1997
- Diplomă de onoare Concursul Internaţional „ Citta di Stressa” Italia, 1998
- Diplomă de onoare Concursul Internaţional „Ivana Ballu”, Slovacia 2000 şi 2003
- Diplomă oferită de Insp. Şcolar Giurgiu 2003
- Diploma Gheorghe Lazăr cls. I oferită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2007

    ACTIVITATE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
- Din 1980 şi până în prezent responsabil la catreda de coarde
- Participare la cursurile de perfecţionare din Weikersheim, Germania, iunie 2002
- Preocupare pentru introducerea în procesul de pregătire a elevilor a unor metode consacrate pe plan internaţional cunoscute în cadrul concursurilor internaţionale unde am participat cu eleva Marina Filip

    LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE
- Balada din judeţul Giurgiu publicată în 1997 la Ed. Tentant, Giurgiu, lucrare
 elaborată împreună cu  Gheorghe  Niţescu
- Publicarea în revista „Catedra” în 2002 a unui studiu ştiinţific privind activitatea pe care am desfăşurat-o în cadrul cursurilor de perfecţionare din Germania 
- Două lucrări despre creaţia folclorică în Judeţul Giugiu „Hora de duminică” şi „Ritualul Funebru” aparute în broşura „Satul încotro?”, editată de Casa de Cultura Ion Vinea Giurgiu în 1996 şi 1997
- Publicarea în revista „Catedra” în 2003 a articolului „Reprezenţanţi al Şolii de Muzică şi Arte Plastice Giurgiu la Cursul de Măiestrie pentru Instrumente de Coarde şi Muzică de Cameră” - Weikersheim, Germania, 2002

    ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ     
- Membru al juriului la Olimpiada Naţională de Muzica în 2001 la Slobozia, în 2002 la Buzău -şi în 2003 la Ploieşti
- În 1999 şi 2003 preşedinta juriului de vioară - Concursul Internaţional „Ivana Ballu”, Slovacia
- Participare la toate manifestările organizate de şcoala noastră
- Recital susţinut de eleva Marina Filip la Centrul Ceh Bucureşti şi Liceul de Muzică George Enescu din Bucureşti
- Participare a elevei Marina Filip la două concerte susţinute în Germania la Weikersheim şi Schwabisch-Hall  în 2002
- Participare a elevei Marina Filip la Zilele Culturii la Budapesta în  2003
- Concert susţinut de eleva Marina Filip cu Filarmonica Giurgiu 2003
- Evoluţia elevilor Andreea Bălănean şi Marina Filip la concertul organizat la Liceul de Muzică din Ruse, Bulgaria
- Participare la schimbul cultural cu Academia de Muzică din Belgia unde au cântat elevii Mirică Mădălin şi Stanciu Roxana în 2007