prof. MARIANA DUMITRESCUGrad didactic I
Studii: Conservator „C. Porumbescu” - promoţia 1974 – Fac.Compoziţie – Muzicologie – secundar – PIAN,
Prin repartiţie guvernamentală – profesor titular pe catedra de PIAN principal la Şc.de Muzică şi Arte Plastice „V. Karpis” unde îmi desfăşor activitatea şi în prezent
E-mail:

    EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
Director al Şcolii de Muzică (1989 – 1990)Membră în Consiliul de Administraţie a Şcolii
Responsabila catedrei de PIAN din 1990
Membră a Asociaţiei „Manageri fără Frontieră”
În cei 35 de ani de activitate am acordat o atenţie deosebită procesului de predare – învăţare – evaluare, căutând să le insuflu elevilor mei dragostea pentru muzică, pentru artă, pentru frumos. Am susţinut din punct de vedere metodic tinerele cadre didactice şi paralel m-am ocupat de perfecţionarea mea profesională, participând la diverse cursuri de scriere de proiecte, cursuri de management educaţional (naţionale şi internaţionale: Rimini – Italia,2007, Kusadasi – Turcia, 2008).
Am participat la toate manifestările culturale la nivel de şcoală şi municipiu ca solistă la pian, acompaniind elevi şi profesori în audiţii, concerte, concursuri şcolare şi olimpiade.Am fost lector al Universităţii Populare Giurgiu
Am predat la Liceul „N. Cartojan” clasele pedagogice – 1999 – 2002 şi la Colegiul pedagogic al Universităţii – 2001 -2003
Am făcut parte din juriu pentru secţia pian în concursuri naţionale: - Concursul de Interpretare pianisitică Câmpina 2007-2008
Concursuri internaţionale: - Concursul „Ivana Ballu” Dolny Kubin – Slovacia, 2001-2003-2005
Olimpiade şcolare PIAN: - Ploieşti – 2004,  - Slobozia - 2006

    ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:
Conduc şi organizez cercul de educaţie muzicală „Prietenii muzicii” din 1976, cu participarea elevilor şi prof. şcolii, pentru educarea muzicală atât a elevilor din şcoli generale şi grădiniţe cât şi a adulţilor
Membră în Corul Casei de Cultură şi a Grupului Vocal al Şcolii
Am participat cu elevi la schimburile culturale:
Interne: - Licelul de muzică „D. Lipatti” Piteşti, Liceul de muzică „D. Lipatti” Bucureşti
Internaţionale: - Şcoala „Ivana Ballu” – Dolny Kubin” Slovacia – 2003-2005
Liceul de Muzică – Russe – Bulgaria, 2005-2007
Academia de Muzică Wolouve – Saint Pierre, Bruxelles, Belgia, 2007

    LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:
În cadrul Simpozionului judeţean „Creativitatea Didactică” organizat de C.C.D. Giurgiu, am participat cu lucrări pe diferite teme:
2001 – Rolul şi locul şcolilor de muzică în educaţia estetică a tinerilor
2002 – Scoala de muzică „V. Karpis” Giurgiu – iniţiator în arta sunetelor şi a culorilor
2003 – „Prietenii muzicii” – treapta de lansare a tinerelor talente
                - Sesiunea de Comunicări „Vlaşca – file de istorie”
2004 – Rolul muzicoterapiei în eliminarea stressului intelectual
2007 – Impactul psihologic al diferitelor genuri muzicale asupra auditoriului – premiză a muzicoterapiei
 - am scris articole la ziarele locale şi revista „Catedra”, arătând rezultatele concursurilor şi olimpiadelor şcolare.

 

    DIPLOME ŞI DISTINCŢII OBŢINUTE:
Diplome pentru rezultate deosebite obţinute cu elevii în concursuri şi olimiade oferite de I.S.J Giurgiu, Mun. Bucureşti şi Casa de Cultură „Ion Vinea” Giurgiu, pentru Festivalul „Primăvare muzicală giugiuveană”
Salarii şi gradaţii de merit
Distincţia „Gh.Lazăr”, clasa I