prof. MIOARA MOSORGrad didactic: Definitivat
Studii: Universtitatea ‘’Spiru Haret’’
Facultatea de Muzica

    Fosta  eleva a Şcolii de Muzica si „Arte Plastice” Giurgiu, avand ca profesor de flaut pe Radulescu Stefan, Petre Mateciuc si Opritoiu Virgil care mi-au transmis prin metodele lor didactice pasiunea pentru flaut. Astfel am absolvit Liceului de Muzica „George Enescu”din Bucuresti, la secţia Instrumentala / flaut sub indrumarea profesorilor Gantolea Vasile si Lipotzi Sevastiţa.

    Predau lecţii de flaut la Şcoala de Muzica din anul 1989 , transmiţând aceasta pasiune pentru muzică si generaţiilor de elevi pe care i-am avut. După absolvirea Scolii de Muzica unii elevi au continuat studiul muzicii la flaut la Liceul „Ion Majorescu” la clasa de vocaţional.

    Lucrarea de Licenta „Mijloace didactice in ora de educaţie muzicala ”  am elaborat-o pe baza observaţiilor şi experienţei didactice acumulate ca profesor de instrumentele de suflat flaut, blockflote la clasele din ciclul gimnazial cât şi la cele din ciclul liceal din municipiul nostru.

    Ca activitate extracuriculară am coordonat grupul vocal instrumental de la liceul „Tudor Vianu”  îmbinând metodele de predare a muzicii instrumentale cu cea vocala, progresele grupului de elevi fiind evidenţiate la concursurile organizate între liceele din judeţul Giurgiu.
    Dragostea si pasiunea pentru flaut transmisa elevilor a condus la participarea elevei Mirică Ioana la Olimpiada Naţionala de Muzica de la Brăila din anul 2007 unde a obţinut premiul III si in 2008 la Olimpiada Nationala de Muzica de la Constanta unde a obţinut premiul III.

    De asemenea eleva Mirica Ioana a obţinut de asemenea premiul III in anul 2008 La Concursul Naţional „ Marele Premiu” de la Palatul Copiilor din Bucureşti

    Metodele de predare moderne pe care le-am aplicat au stârnit interesul elevilor pentru acest instrument ceea ce a făcut  ca din ce in ce mai mulţi elevi să se înscrie si pentru studiul flautului şi să obţină diploma de absolvire a Scoli de Muzica si Arte Plastice Giurgiu.