SILVIA GROSU JELESCU

    Născută la 24 februarie 1932 - com Ţibăneşti, Brăila
    Studii: Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" - clasa profesor Alexandru Ciucurencu - promoţia 1958
    In 1968 devine membru definitiv al Uniunii Artiştilor Plastici
    Intre anii 1958 - 1987, funcţionează ca profesor de arte plastice la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice din Giurgiu
    După pensionare, continuă activitatea expoziţională şi menţine legătura de mentorat artistic
    Se stinge din viaţă la 22 februarie 1994
    Începând cu anul 1960 participă la toate expoziţiile şi saloanele anuale republicane de pictură, precum şi la expoziţiile de grup ale judeţului Ilfov ce se deschid anual în Giurgiu sau Bucureşti.
    -expoziţii de grup: 1971 - Alexandria, 1972 - Brăila, 1972 - Bacău, 1973 - Mamaia, 1975 - Medgidia, 1975 - Bucureşti, 1978 - Bucureşti, 1987 – Giurgiu
    -participări peste hotare: 1975 - Bagdad ( Irak ), 1983 - Olanda ( Utrecht ), 1985 - Olanda ( Arnhem ).
    -expoziţii personale :
1964 - Giurgiu, ulei şi pastel
1965 - Bucureşti, Galateea, ulei şi pastel
1972 - Brăila, ulei şi pastel
1972 - Bucureşti, Galateea, ulei şi pastel
1974 - Giurgiu, ulei
1974 - Bucureşti, Căminul Artei, acuarelă
1975 - Giurgiu, acuarelă
1977 - Bucureşti, Simeza, ulei, acuarelă
1979 - Bucureşti, Galeriile de Artă ale Municipiului, ulei, acuarelă
1982 - Bucureşti, Galeriile de Artă ale Municipiului, ulei, pastel
1985 - Bucureşti, Galeriile de Artă ale Municipiului, ulei, pastel
1985 - Giurgiu, ulei, pastel
1992 - Bucureşti, Gala

    -în anul 2002, foştii elevi organizează o expoziţie "In memoriam - Silvia Grosu Jelescu", cu lucrări din colecţii particulare
    -în anul 2005, galeriile de artă din centrul oraşului Giurgiu primesc numele "Galeriile Silvia Grosu Jelescu",
prilej cu care se organizează o expoziţie "In memoriam" şi se realizează prezentul album în format electronic. Soţul artistei, profesor Aurel Jelescu, pune la dispoziţie material documentar şi lucrări din colecţia proprie.

    "Coloritul realizează treceri de mare fineţe, de la tonalităţile de culori calde la cele reci, în care lumina este marcată valoric."
    Adriana BOTEZ-CRAINIC, 1973

    "Ciclul de acuarele expuse de pictoriţa Silvia Grosu Jelescu este intitulat "Dealuri dobrogene". Sunt lucrări ce au captat lumina unor locuri în aparenţă aride. O lumină profundă şi secretă pe care o afli după o îndelungă contemplare. Şi materie care se mistuie într-o solitudine în care doar dialogul cu cosmosul este posibil."
    Cristina ANGELESCU, 1974

    "O pictură care ne aminteşte că prin arta noastră a trecut atât de sus, de senin şi maiestuos, de simplu şi adânc omenesc, Alexandru Ciucurencu."
    Cornel Radu CONSTANTINESCU, 1979

    "Silvia Grosu Jelescu e o artistă care şi-a găsit un stil şi-l păstrează cu o consecvenţă netulburată de mari nelinişti. Pictura ei se păstrează între limitele unui colorism liniştit, cu treceri rafinate de rozuri şi de galbenuri. Desenul e clar, simplificat într-o linie decorativă, respingând dramatismul.(...) Adevărata sa vocaţie pare a fi pastelul."
    Dan GRIGORESCU, 1982

    "Nivelul calitativ al expoziţiei Silviei Grosu Jelescu impune atenţiei noastre o bine conturată personalitate artistică ce-şi subordonează forţa creativă proclamării frumuseţii cu orice preţ a lumii, a realului în ipostaza ce aspiră spre ideal."
    Horia HORŞIA, 1982

    "Continuând să se exprime prin mijloace de expresie tradiţionale, cărora însă caută să le dea o nouă forţă de comunicare, revigorându-le prin pecetea personalităţii sale, pictoriţa Silvia Grosu Jelescu se împlineşte ca artist printr-un proces lent, organic, de acumulări treptate, fireşti, în care culoarea rămâne suportul legitim al destăinuirii sentimentelor încercate în faţa motivului investigat cu pătrunzător spirit de observaţie.